1 ks

na stránku
Nahratý záznam je niekedy nutné z DV rekordéra skopírovať a poskytnúť ho napr. ďalšej osobe. Čo v takomto prípade? Kopírovanie záznamu je veľmi pohodlné a rýchle. Požadovaný záznam stačí vyhľadať v menu DV rekordéra a jedným kliknutím ho skopírovať na váš USB kľúč. Skopírovaný záznam sa ukladá vo formáte, ktorý možno bežne prehrať v PC napr. cez Windows Media Player. Súbor teraz môžete napáliť na CD/DVD. Podrobný postup nájdete v užívateľskom manuáli.
Zverejnil: Jozef Halás  on  27 Jun 2016
Nastavenie DV rekordéra umožňuje tzv. cyklický zápis záznamu. V prípade povolenej funkcie dochádza pri úplnom zaplnení pevného disku k postupnému vymazávaniu najstarších záznamov a ich nahradzovaniu tými najnovšími. Takto nastavený systém je veľmi výhodný z toho dôvodu, že zaznamenané údaje nie je potrebné zo vstavaného pevného disku presúvať ani vymazávať, čím sa zabezpečí bezúdržbový chod celého systému.
Zverejnil: Jozef Halás  on  27 Jun 2016
Spotreba pamäte a s tým spojené zapĺňanie miesta na pevnom disku je premenlivá a v značnej miere závisí od svetelných podmienok resp. počtu pohybujúcich sa objektov počas nahrávania. Vo všeobecnosti platí, že spotreba pamäte pri nahrávaní s najvyššou kvalitou predstavuje 1,8 až 2 GB za hodinu záznamu. Na pevný disk s kapacitou 1 TB sa pri kamerovom sete so 4 kamerami a nastaveným nepretržitým chodom nahrávania zmestí záznam s dĺžkou zodpovedajúcou približne 5,6 dňom. Výhodné je zvoliť si nastavenie nahrávania záznamu iba pri detekcii pohybu, t. j. spustení nahrávania práve vtedy, keď sa pred ňou čokoľvek pohne. Predíde sa tým nahrávaniu tzv. hluchých miest bez pohybu, čím sa šetrí miesto na pevnom disku a dĺžka záznamu sa tým pri kamerovom sete so 4 kamerami a 1 TB pevným diskom môže predĺžiť na 7 a viac dní.
Zverejnil: Jozef Halás  on  22 Sep 2017
Áno. DV rekordér disponuje ethernetovým portom a tak ho môžete pripojiť do vašej počítačovej siete. Do svojho PC nainštalujete klientský softvér, ktorý umožní vzdialené sledovanie obrazu z kamier cez PC a dovolí tiež meniť nastavenia DV rekordéra.
Zverejnil: Jozef Halás  on  27 Jun 2016
Pre využívanie služby vzdialeného sledovania obrazu sú vhodné všetky súčasne dostupné mobilné telefóny využívajúce operačný systém Android, iOS a tiež mobilné telefóny s operačným systémom Symbian, Windows Mobile, a BlackBerry. Podmienkou je aktivácia dátového balíka služieb u vášho operátora a prístup na mobilný internet. Do mobilného telefónu je nutné nainštalovať aplikáciu pre vzdialené sledovanie a nastaviť základné parametre prístupu. Všetky dôležité informácie a postupy sa dočítate v podrobnom užívateľskom manuáli.
Zverejnil: Jozef Halás  on  27 Jun 2016

1 ks

na stránku