Reklamačný formulár

Objednávateľ tovaru je v prípade reklamácie povinný pravdivo a dôkladne vyplniť reklamačný formulár uvedený nižšie, kliknúť na tlačidlo Odoslať a reklamovaný tovar bezodkladne odoslať na adresu dodávateľa akýmkoľvek spôsobom spolu s kópiou dokladu o nadobudnutí (faktúra, pokladničný doklad). Plynutie reklamácie začína dňom prijatia reklamovaného tovaru na adresu dodávateľa. Reklamačné oddelenie následne vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Opravený alebo nový tovar bude po vybavení reklamácie dopravený na adresu objednávateľa na náklady dodávateľa.

Pre ďalšie informácie prosíme sledujte Obchodné podmienky.

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu:

TOPZONE, s.r.o.
F. Kazinczyho 1257
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Predmet reklamácie

  • Help ak posielate s reklamovaným tovarom aj jeho príslušenstvo, prosím napíšte ho sem
  • Help pre urýchlenie reklamácie prosím popíšte závadu čo najpodrobnejšie

* povinné položky